Fórum - Téma


Máte tipy na Brno?


Fórum O akcích a srazech Máte tipy na Brno?2013-01-27 23:01:52

Vážení pláštěnka, latex a SM přátelé

Nejprve bych se chtěl omluvit za špatné české, mohu jen německy a anglicky a byly přeloženy pomocí Google překladatel

Jsem na služební cestě v České republice a v úterý, 1/29/13 odpoledne a večer v Brně ve středu Hranicích.

Má někdo tipy na zajímavé obchodů, které prodávají pláštěnky, fetiš obchody, nebo je tam možná stranou. Nebo má někdo další tipy, co mohu udělat, nebo navštívit v odpoledních a večerních hodinách?

Zdravím

Bandilo

Dear raincoat, latex and SM friends

I would first like to apologize for the bad Czech, I can only German and English and have translated with Google translator

I am on a business trip in the Czech Republic and on Tuesday, 1/29/13 afternoon and evening in Brno on Wednesday Hranice.

Does anyone have tips for interesting shops selling raincoats, fetish shops, or is there maybe a party. Or has someone other tips what I can do or visit in the afternoon and evening?

Greetings

Bandilo


Odpovědět