Fórum - Téma


Přístup k sexuálním menšinám - dotazník


Fórum Pokec všeobecný Přístup k sexuálním menšinám - dotazník2016-04-13 00:33:37

Ahoj, zpracovávám do školy projekt s názvem: "Vývoj společenského přístupu k sexuálním menšinám". Slíbil jsem v jeho rámci využít jako jeden ze zdrojů rozhovory přímo s příslušníky sexuálních menšin. Níže přikládám dotazník, není upraven speciálně pro sadisty a masochisty, ale měl by být použitelný univerzálně. Byl bych rád, kdyby se našlo alespoň pár lidí, kteří dotazník vyplní, mohlo by to být i pro vás zajímavé.

Instrukce k dotazníku:

Dotazník se skládá ze dvou částí. Osobní a neosobní. Nemá smysl ho vyplňovat, pokud na každou otázku odpovíte jednou větou, potřebuju ucelenější myšlenky. Samozřejmě chápu, že polovina otázek vás nezaujme nebo na ni odpovíte negativně.

Na osobní část nemusíte odpovídat. Můžete ji přeskočit, pokud o sobě nechcete mluvit, ale byl bych rád, kdybyste na ni odpověděli a poskytly náhled do skutečného života.

Pokud to pro vás bude pohodlnější, odpovědi na jednotlivé otázky stačí vypsat na forum. Můžete však, a já bych byl za to raději, odeslat odpovědi na můj email: SanDonk@seznam.cz. Zaručí se tak větší anonymita, vzájemné neovlivňování respondentů, a možnost další komunikace umožňující rozvinutí položených otázek.

Osobní část:

1) Kolik vám je let? Chcete se před zahájením dotazníku popsat jednou dvěma větami?

2) Odkdy se u vás vyskytují příznaky odlišnosti?

3) Kdy jste pochopili, co to znamená, a seznámili se se skupinou, do níž se řadíte?

4) Kdy jste se se svou odlišností vnitřně smířili?

5) Komu ze svých blízkých jste svou odlišnost prozradili?

6) Setkali jste se s nepochopením či dokonce diskriminací? Pokud ano, popište.

7) Jak vypadá váš partnerský život?

Neosobní část:

1) Zajímáte se o dějiny sexuality a sexuální menšiny?

2) Fandíte sociálním komunitám sexuálních menšin nebo je považujete za způsob vlastní segregace a vzdalování se většinové společnosti?

3) Vidíte ve společenském přístupu za poslední desítky let nějaký posun? Popište.

4) Pozorujete sami osobně ve svém okolí nějaký hmatatelný posun?

5) Pokud jste na otázky 3 a 4 odpověděli kladně, zkuste vymyslet, čím je způsoben.

6) Co vidíte v současné době jako nejhorší překážky v přístupu společnosti k příslušníkům sexuálních menšin?

7) Existují nějaké překážky ze strany státu a zákonná diskriminace?

8) Vidíte výraznější rozdíl mezi situací v ČR a jiných státech Evropy?

9) Jaký je podle vás ideální přístup společnosti k sexuálním menšinám? Do jakého bodu byste byli rádi, aby tolerance dospěla?

Způsob naložení s dotazníkem:

Jména ani přezdívky jeho účastníků nehodlám zmiňovat. Celé dotazníky nebudu dávat do rukou nikomu dalšímu ani je celé číst. Některé zajímavé úvahy či odpovědi na konkrétní otázky mám v plánu v rámci projektu citovat v plném znění. Dále budu u dotazníku sledovat četnost jednotlivých názorů a hledat převažující či srovnávat rozdíly panující mezi jednotlivými menšinami.


Odpovědět