Uživatel latexx


Seznam členůLatexové trápení...

2010-06-13 11:52:10 (6 let, 5 měsíců)

Po snídani jsem umyl a uklidil nádobí zpět do polic.

Když jsem ho uklízel, přistoupila ke mně zezadu Paní a pomalu mi na krk nasadila tenký kožený obojek.

„Tento obojek budeš nosit, pokud budeš zde a na znamení, že jsi pod mou nadvládou. To znamená, že se budeš chovat jako správný otrok své Paní. Se vším všudy.“

Pochopil jsem, o co se jedná. Poslouchat prostě na slovo a vyhovět Paní při každé příležitosti a podle jejího přání.

„Otoč se,“ řekla.

Když jsem se otočil, zvedla k mým očím další koženou pomůcku, kterou jsem měl možnost si pořádně prohlédnout. Byl to tenký kožený pásek, spojený drukem. Na něm bylo vyryto tenkým písmem „Majetek Paní Petry“.

„Tento budeš nosit venku, aby sis dostatečně uvědomil, komu patříš. Budeš ho nosit kolem kořene ocasu, když si sundáš ten svůj obojek z krku.“

„Nastav ruku.“

Nastavil jsem ruku a Paní mi ho vložila do dlaně.

„A neztratit…to se samozřejmě trestá.“ Řekla a usmála se.

„Teď můžeš zaujmout své místo u sedačky.“

Poslechl jsem a pokleknul u sedačky a čekal na další pokyny. Paní se potichu vytratila z místnosti. Za chvíli se vrátila. V ruce držela tašku s mými věcmi. Položila ji přede mě a řekla: „Teď s oblékneš, catsuit samozřejmě necháš na sobě jako spodní oblečení. S obojkem a řemínkem víš, co máš dělat.“

Oblékl jsem se do mých šatů z tašky. Pak sundal obojek a nasadil kolem kořene řemínek. V tašce jsem nechal jen mobil a klíče. Postavil jsem se vedle sedačky a čekal.

„Je čas vyrazit na nákupy.“

Chytla mě za ruku a vyvedla mě ven z podzemí domu na čerstvý vzduch. Nasedli jsme do jejího vozu.

„Abychom neměli problém s potkáváním známých, raději vyrazíme do sousedního města. Bude to tak asi lepší.“

Jak řekla, tak i udělala. Vyjeli jsme na nákupy. Cesta celkem ubíhala a za necelou půl hodinu jsme byly ve městě. Prošli jsme snad všechny obchody v nákupním centru, já sloužil bez řečí jako nosič nakoupeného zboží a mlčky a trpělivě trpěl nakupování Paní. Po několika hodinách nákupního „mučení“ se Paní konečně rozhodla, že je čas oběda a skončíme v restauraci v nákupním centru. V klidu jsem poobědvali. Paní vyřídila ještě několik telefonátů a pak jsme se i s nákupem vrátili do garáží k vozu. Tam jsem naložil nákupy do kufru auta a nasedl do vozu Paní.

„Za to, jak jsi se dnes galantně choval, mám pro tebe na večer malé překvapení.“

„Budeš jistě potěšen.“

„Ještě musíme zajet do jednoho obchodu, ale ten je zase kousek za městem. Potřebuješ něco na sebe.“

V duchu jsem se podivil, co má Petra na mysli, ale nechávalo mě to celkem chladným. Uvidíme.

Dorazili jsme k poměrně velkému domu za městem. Dojeli jsme až k velké vstupní bráně domu. Petra spustila okénko, zazvonila a do videotelefonu řekla domluvené heslo. Pak okénko zavřela. Mezitím se začala pomalu otvírat brána a před námi byla štěrkem vysypaná příjezdová cesta. Dojeli jsme před dům, vůz zastavil, já vystoupil a pomohl Petře z vozu. Když Petra vystoupila, přistoupila ke dveřím a klepadlem na dveřích několikrát zaklepala na vstupní dveře.

Dveře se po poslední zaklepání otevřely a v nich stála do černého latexového kompletu služky oblečená dívka. Na hlavě černou latexovou kuklu s otvory pro oči, a ústa, avšak v ústech vložený roubík s červenou kuličkou. Na rukou dlouhé černé latexové rukavice s koženými pouty a spojené řetízkem, který zároveň vedl k obojku na krku a tak znemožňoval zcela uvolnit a spustit ruce. Na nohou latexové punčochy a černé lodičky na vysokém podpatku. Nohy opět spojeny na kotnících krátkým řetízkem, takže mohla pouze cupitat a dělat krátké kroky. Na vrchu krátké latexové šaty s bílou latexovou zástěrou, znakem domácí služky.

Mohl jsem na ní oči nechat. Paní si toho všimla a pobaveně se na mě dívala. Služka rukou pokynula, abychom vstoupili dovnitř. Pak za námi zavřela dveře a uvedla nás dovnitř domu. Zastavili jsme se ve velké hale, kde byla kožená sedačka s křesly a konferenční stolek. Vedle sedačky a křesel byly malé koberečky. Nechápal jsem, proč nejsou před sedačkou a křesly, ale vedle. Hned nato jsem pochopil. Služka nás opustila a Petra se posadila do sedačky. Nevěděl jsem, kam se mám posadit já. Petra se na mě opět pobaveně podívala a ukázala na kobereček vedle sedačky. Jasně, koberečky byly pro otroky, kteří doprovázeli své Paní a Pány.

Klečel jsem vedle Paní, když jsem zaslechl blížící se klapot podpatků. Za chvíli se objevila zřejmě majitelka domu. Přišla k nám a přivítala se s Petrou polibkem na tváře. Vysoká blondýnka, v modrých latexových šatech. Pak se postavila přede mě a nastavila mi ruku. Políbil jsem jí se sklopeným zrakem. Pochválila mě, že jsem dobře vychován a má Paní si mě dobře vycvičila, když vím co se sluší a patří.

„Mimochodem, jsem Paní Jana.“ Řekla a odkráčela směrem k mé Paní.

Pak přisedla k Petře a začaly něco intenzivně probírat ve svém rozhovoru a listovat v katalozích. Věděl jsem, že se jedná o mé nové oblečení, které měla Paní v plánu pro mě pořídit. Samozřejmě jsem nevěděl jaké. Bylo však zcela nepochybné, že se bude jednat o latexové oblečení.

Mezi dveřmi se objevila latexová služka, která nás vpustila do domu. Přistoupila k Paní Janě a ta jí sdělila, co si dámy přejí k občerstvení. Služka za chvíli odkráčela připravit objednávku a za několik minut se vrátila se servírovacím stolkem s kávou, sušenkami, džusem a vodou. Pak se lehce uklonila, chvíli počkala zda některá z dam nebude mít nějaké další požadavky a odcupitala za dalšími povinnostmi.

„Proč ten roubík?“ Zeptala se má Paní.

„Moc mluvila, tak má za trest dnes roubík, ale když vidím tvého otroka…napadla mě celkem pěkná myšlenka.“ Lehce se pousmála.

„Mohly bychom jí to zpestřit.“

„Byl dnes tvůj otrok poslušný a zaslouží si malou odměnu?“, zeptala se mé Paní.

Ta se na mě podívala, lehce pokývala hlavou a řekla: „Já myslím, že ano. Tak proč mu neudělat trochu radosti.“

„Fajn“, řekla Paní Jana a vstala.

„Tak chvilku vydržte, musím něco zařídit“ a odešla z místnosti.

„Zatím si užij trochu zábavy.“ Pustila DVD a na obrazovce televize se spustil film s latexovou a bondage tématikou.

Během dvaceti minut byla zpět.

„Mohu si na chvíli půjčit tvého otroka?“ Zeptala se mé Paní.

„Ale jistě.“

Otočila se ke mně a řekla: „Teď budeš poslouchat Paní Janu na slovo, jako by to bylo mé slovo, jasné?“

Kývnul jsem na to, že jsem porozuměl.

„Ano má Paní, rozuměl jsem.“

„Tak vstaň a následuj mě,“ řekla Paní Jana. Vstal jsem a šel poslušně za ní se skloněnou hlavou. Prošli jsme dlouhou chodbou a na konci chodby byla uzavřená místnost s bytelnými dveřmi. Paní Jana odemkla a my vstoupili dovnitř. Bylo zde šero, ale daly se rozeznat jasně obrysy zařízení. Byli jsme v mučírně, dobře a účelově vybavené. Na jedné stěně kříž, pak lavice a koza, u druhé stěny klec a zvláštní bedna. Na bedně položený zvláštní kulatý poklop, který připomínal poklop na ochranu jídla proti vystydnutí. Paní Jana mě dovedla až k té záhadné bedně. Na bohu bedny z každé strany visely řetízky s oky.

„Svlékni se,“ přikázala mi.

Když jsem svlékl oděv, Paní Jana pokývala hlavou na obdiv, jak mě má Paní vybavila latexem na cestu, že latexový catsuit byl tak pěkně skryt důmyslně pod oblečením. Pak mi nasadila latexovou kuklu s otvorem pro oči a ústa, nasadila a utáhla kuličkový roubík. Nakonec nasadila pouta na ruce, která sepnula za zády zámečkem a kolem pasu kožený opasek s oky na boku. Pak mě přistrčila k bedně se zvonem.

„Tak tě nechám, aby sis taky trochu užil,“ řekla a sundala zvon z bedny dolů.

Přede mnou se objevila hlava v černé latexové kukle s otvorem pouze pro ústa. V ústech vložený roubík s kroužkem, který roztahoval ústa.

Paní Jana vzala můj ocas do ruky, lehce si s ním pohrála, dokud neztvrdl a přistrčila mě blíž k bedně tak, aby můj ocas přes kroužek roubíku mohla vložit do úst „latexové hlavy“. Zastrčila ho co nejdále, popostrčila mě co nejblíže k bedně a řetízky na stranách bedny mi zajistila karabinkou k pravému a levému boku, abych nemohl poodstoupit od bedny. Stál jsem tam, připoután k bedně, s rukama spoutanýma za zády a čekal co se bude dít. Paní Jana lehkým pohlavkem upozornila latexovou hlavu na její povinnost.

„Tak začni děvko kouřit, pěkně pomalu, ať si to otrok užije. A pěkně až do konce.“

Ucítil jsem jazyk, jak začíná jezdit po mém žaludu a taky sání, které mě pomalu přivádělo k šílenství. Stál jsem u bedny a nemohl nic dělat, jen čekat, až mě „latexová hlava“ přivede k orgasmu. Svým jazykem pracovala obdivuhodně. Za několik minut jsem cítil brnění v ocasu a poté jsem explodoval do úst „latexové hlavy“. Protože to bylo úžasné, řval jsem do roubíku jako šílený. Paní Jana se upřímně bavila.

„Tak děvko, olízej všechno dočista,“ přikázala hlavě.

Pak mě odpoutala od bedny, sundala všechny pomůcky a nechala mě obléci opět do vrchního oděvu, který opět skryl latex. Nasadila mi obojek, na něj vodítko a odvedla mě zpět k mé Paní.

Když jsme došli zpět do místnosti, ukázala, kde je moje místo a já bez řečí zaujal svou pozici u pohovky mé Paní.

„Jak to vypadá, bavili se oba,“ řekla Paní Jana mé Paní.

„Vypadá spokojeně,“ řekla má Paní a usmála se na mě.

Pak se opět nějakou chvíli bavily.

„Vstaň a jdeme se podívat na nějaké modely. Možná si i něco vybereme.“

Postavil jsem se a následoval svou Paní. Tentokrát využila vodítka, které mi nasadila Paní Jana. Prošli jsme domem a skončili v místnosti, kde byla dílna na výrobu latexových oděvů. Ta úžasné vůně latexu naznačovala, že se zde obvykle intenzivně pracuje na výrobě oděvů. Dílnou jsme prošli do další místnosti ve které byl sklad už vyrobených latexových oděvů různých barev a velikostí.

„Tak co bys konkrétně pro svého otroka potřebovala?“ Zeptala Paní Jana mé Paní.

„No mám představu o kompletním latexovém catsuitu, včetně ponožek, rukavic a kukly. K tomu bondážní nafukovací vak….aby byl na noc jako v peřince.“ Obě se zasmály.

„Tak ten vak bych tu měla, určitě se ti bude líbit, má vevnitř rukávy a uprostřed je zip. Nahoře je otvor pro hlavu a je tam i límec, který obepne krk.“

„Ten catsuit bude na míru, takže ho budeme muset vyrobit. Pak ještě dopilujeme detaily.“

„Dobře, ten vak si vezmu hned, aby večer mohl můj latexový otrok pěkně spát už v novém.“ Podívala se na mě a zasmála se.

„Ty se zatím svlékni donaha. Přijdou švadlenky, aby ti vzaly míru,“ řekla Paní Jana. Spolu s mou Paní pak odešly a nechaly mě stát na místě.

Vysvlékl jsem vše, co jsem měl na sobě, kromě řemínku kolem kořene ocasu a poskládal oblečení na regál vedle mě. Za chvíli se otevřely dveře a vešly dvě latexové služky, švadlenky, oblečené od hlavy až k patě v latexových transparentních catsuitech. Pozorně si mě prohlédly a pak jedna vzala metr a druhá blok a tužku a začalo moje měření. Když jsem je obě viděl a ta, co mi brala míru po mě občas přejela rukou v latexové rukavici, začalo se ve mně všechno opět bouřit. Za chvíli to na mě bylo i vidět. Ta co mě měřila to okamžitě zaznamenala a začala se ke mně o to více i tisknout. Když to viděla i ta druhá, začala se i ona ke mně tisknout, pak mě mírným tlakem donutily k tomu, abych si lehnul na podlahu na záda. Zatímco si jedna hrála s mým ocasem, aby ho přinutila k maximální erekci, druhá se posadila nad mou hlavu a přejížděla rukou po mušličce. Pak nasedla na můj obličej tak, abych jazykem mohl dráždit její poštěváček. Pak jsem ucítil, jak ruka nasazuje ochranu na ocas a můj ocas se pomalu ocitl v jeskyňce té druhé, který bezostyšně nasedla na mé kopí a chystala se k dlouhé jízdě. Obě nahlas vzdychaly….

Najednou se otevřely dveře a v nich stály obě Paní.

„Co se to tady děje!!“ Vykřikla Paní Jana na své švadlenky.

„Vy jste měly brát míry na catsuit a ne se tady s otrokem bavit!!“

„Takže rychle do práce…pak si promluvíme o trestu, nejsem vůbec spokojená.“

Otrokyně švadlenky rychle dokončily svou práci, doměřily a zapsaly míry a odcupitaly pryč. Na mé Paní bylo vidět, že je taky rozzlobená, že jsem si dovolil užívat bez jejího povolení.

Podívala se na mě a řekla.

„Zklamal jsi mě, myslela jsem, že víš, co je tvá povinnost. Vše musíš hlásit a když nevíš, jak se má správný otrok chovat, zasluhuješ trest. S tou večerní odměnou si to taky ještě rozmyslím.“

Chtěl jsem se začít oblékat, zastavila mě.

„Počkej, nechtěla jsem to udělat, ale musím.“

Sáhla do své kabelky a vytáhla z něj CB. Jakoby věděla či tušila, že k tomuhle může dojít. Jestli to nakonec nebylo sehrané, aby mohla uplatnit svou moc. Když jsem se nechal tak naivně svést a spoléhal se na to, že nikdo nepřijde do místnosti a neodhalí, co se stalo. Ty naivko, pomyslel jsem si.

Paní nejdříve sundala řemínek a pak obratně nasadila CB na moje koule a ocas. Cvaknutí zámku bylo jasným znamením, že mé sexuální aktivity pro dnešek skončily.

„Protože jsi svůj prohřešek udělal v domě Paní Jany, předám tě na potrestání do jejích rukou, ať si sama rozhodne, co s tebou provede.“

Podíval jsem se na svou Paní a pak na Paní Janu. V očích Paní Jany jsem zahlédl, jak se jí zablýsklo potěšením, že dostala k dispozici novou hračku.

„No výborně,“ řekla Paní Jana.

„Tak mě pěkně následuj. A abys mi do toho neremcal….“ Nasadila mi kuličkový roubík a dotáhla řemínek na zátylku.

Nahý, s roubíkem a CBčkem na ocasu jsem následoval Paní Janu. Naposledy jsem se otočil s prosebným pohledem na svou Paní. Ta jen s ironickým úsměvem na rtech lehce zvedla ruku a zamávala mi na rozloučenou.

Dovedla mě do místnosti plné latexových a kožených obleků a hraček. Podívala se na mě, změřila si mě pohledem a natáhla ruku po černém latexovém catsuitu. Catsuit byl i se šlapkami, rukavicemi a přidělanou kuklou. Zip v rozkroku a na zádech.

„Oblékni si to.“ Poručila.

Nasoukal jsem se do catsuitu a poslušně se otočil, aby do mohla zapnout. Paní Jana nejdříve sundala roubík a pak obojek. Zip catsuitu končil na vrcholku hlavy, kde bylo i malé kovové očko. Paní Jana vzala malý zámek a jezdce zipu uzamkla k očku. Věděl jsem, že se bez její pomoci nyní z catsuitu nedostanu. Vrátila roubík a obojek na své místo a pořádně dotáhla řemínky. Pak jsem na ruce dostal latexové balonky, které mi znemožňovaly natáhnout prsty. Připadal jsem si tak trochu jako „boxer“. Pak mě odvedla do druhé místnosti, kde na zemi stála kovová bedna na jejíž bocích byly kovové kroužky. Před ní byla dřevěná deska rovněž osazená různými úchyty a kroužky. Netušil jsem, o co jde.

„Lehni si na desku na záda tak, abys měl tu bednu mezi nohami a kotníky se dotýkaly těch kroužků.“ Řekla Paní Jana a ukázala na bednu. Vykonal jsem příkaz a čekal, co bude dál. Paní přinesla pouta na ruce a nohy a postupně mi je nasadila. Nohy připoutala ke kroužkům na bedně, ruce mi nad hlavou spoutala a rovněž připnula k jednomu z úchytů na desce. Pak vzala provaz a postupně mě přitáhla přes trup k desce, že jsem se nemohl ani pohnout.

„Tak a teď přijde to nejlepší.“

Zvedla horní víko kovové bedny a povytáhla dlouhou kovovou tyč na jejímž konci bylo masivní latexové dildo.

Šukací stroj…blesklo mi hlavou. Bylo mi jasné, co mě čeká. Začal jsem se zmítat na desce. Nebylo mi to nic platné. Paní mě připoutala opravdu důkladně.

Povytáhla tyč blíže k mému análu, rozepnula kombinézu, vzala lahvičku s lubrikantem a promázla můj anál. Pak to samé udělala s dildem, na které ještě nasadila prezervativ.

Pak nastavila koncové nastavení pohybu tyče a pomalu zavedla dildo do mého análu. Chtěl jsem uhnout, ale nešlo to. Naopak jsem tím „nastavil“ krajní polohu dilda při pohybu do vnitra mého análu.

„Jen se cukej, dlouho nebudeš.“ Zasmála se.

Pak zapnula šukací stroj. Pomalu do mě začalo zajíždět dildo. Musel jsem si zvyknout, že budu pomalu ale jistě znásilňován strojem.

„Asi tě bude zajímat, jak dlouho tě tu nechám….uvidíš sám.“ Opět se zasmála, popřála mi příjemnou zábavu a odešla.

Čas ubíhal velmi pomalu, dildo opakovalo svůj pohyb, dopředu a dozadu. Zaslechl jsem klapot podpatků a za chvíli se v místnosti objevila má Paní.

„Pěkný trest vymyslela Paní Jana. Určitě se ti to moc líbí.“

Zahýbal jsem hlavou na znamení nesouhlasu a křičel do roubíku, že ne. Má Paní to jednoduše ignorovala. Přistoupila ke stroji. Naivně jsem si pomyslel, že mě osvobodí ze spárů stroje. Jako vždy jsem se mýlil. Naopak. Vzala do ruky tubu lubrikantu a pomalu ho z vrchu nanášela na zajíždějící dildo, aby zvýšila jeho kluzkost. Když se jí zdálo dostatečně promazané, sáhla na ovládací panel. Ozvalo se cvaknutí a dildo zvýšilo svou rychlost v zajíždění do mého análu. Mé tělo se vypjalo k úniku. Nebylo to nic platné. Provazy držely dokonale tělo na desce. Paní se zasmála a zase odešla pryč.

Zůstal jsem sám se svým trestem a úpěl do roubíku. Čas běžel.

Po nějaké době jsem opět zaslechl klapot podpatků. Tentokrát vstoupila Paní Jana.

„Tvůj trest je u konce,“ řekla.

„To jsi určitě rád, viď?“

„Doufám, že jsi se dostatečně poučil o tom, co můžeš a co ne.“

Přikyvoval jsem odevzdaně, aby viděla, že jsem si zcela vědom toho, že jsem porušil pravidla. Jen ať ze mě vyndá to dildo, proboha….

Paní Jana zastavila stoj, uvolnila všechna pouta a nechala mě, abych se postavil. Pak odemkla zámek na vrcholku hlavy, sundala pouta, obojek a Roubík a na konec rozepnula zip na catsuitu.

„Teď se půjdeš vysprchovat, věci odložíš vedle do proutěného koše a vrátíš se.“

„A co to CB?: Zeptal jsem se.

„No co by? Klíče má přece tvá Paní, zeptej se jí.“ Usmála se ironicky.

Po sprše jsem se vrátil zpět. Došlo mi, že jsem nepoděkoval a poklekl k nohám Paní Jany a políbil špičku její boty.

„Děkuji Paní za udělení trestu.“

„Hmmm…vidím, že ti to přece jen něco dalo a že se jistě polepšíš.“

Nasadila mi zpět obojek, připnula vodítko a lehkým cuknutím naznačila, abych jí následoval.

Vrátili jsme se zpět do místnost k mé Paní. Zde mi bylo povoleno, abych se oblékl do šatů.

Obě dámy se pak rozloučily a my vykročili k východu z domu. Přitom jsme míjeli otevřené dveře místnosti, kde jsem koutkem oka zahlédl obě švadlenky, které byly posazeny na kozách, s nohami spuštěnými k zemi, na kterých byla zavěšena závaží. Ruce měly vytaženy a vyvázány ke stropu a v ústech měly roubíky. Z místnosti se ozývalo jejich dušené huhlání a naříkání a bylo slyšet i zvuk vibračních hraček, kterými měly vyplněné otvory a konečně si užívaly toho, o co přišly se mnou. Vzhledem k těm zvukům, které vydávaly, asi to nebylo to, co očekávaly. Byl to jejich trest, který si ještě „užívaly“.

Vyrazili jsme zpět k domu. Nikoho známého jsem naštěstí ve městě nepotkal, takže jsem byl s výletem celkem spokojen. Nová zkušenost u výrobce latexového oblečení se na mě podepsala nasazeným CB na mém ocasu.

Dorazili jsme k domu pozdě odpoledne, Paní zaparkovala vůz, já vzal všechny tašky s nákupy a vešli jsme do domu. Jak za námi zaklaply dveře, nasadila mi Paní můj obojek. Na to nezapomněla. Pak jsme sešli do sklepních prostor domu. Vešli jsme do obývací místnosti, kde jsem odložil tašky a odebral se na mé místo u sedačky. Paní si mezitím nalila u baru drink a přišla si sednou vedle mě do sedačky.

„Tak, to bychom měli, byla jsem dnes spokojená i nespokojená. Spokojená s tím, jak jsme nakoupili a pořídili a nespokojená s tvým chováním v domě Paní Jany. Neměl jsi se nechat svést k takovým hrátkám. Máš vědět, co se sluší a patří a dokud ode mne nedostaneš patřičný pokyn, platí vždy, že jsi tu jen pro mě a já rozhoduji, co budeš dělat. To znamená konkrétně v tomto případě, že jsi měl vydržet.“

„Takže musíš počítat s tím, že bude za tento prohřešek následovat trest, aby sis pamatoval, že se tohle prostě nedělá.“

„Jdi zatím vybalit a ošetřit vak a já si rozmyslím, jak budeš potrestán.Samozřejmě se svlékni do latexu a své oblečení nech vedle tašky.“

Odešel jsem do vedlejší místnosti s taškou, ve které byl latexový vak. Rozprostřel jsem ho na postel a pozorně si ho prohlédl. Byl ze silného latexu na povrchu, ale vevnitř byl z latexu jemnějšího. Kvůli tomu, aby lépe přilnul k těla otroka a udělal z něho dokonalou hračku. Vevnitř byly po straně samostatné komory, rukávy, kam se zasouvaly ruce při vstupu do vaku. Pak dokola pevný kovový zip, který končil na temeni hlavy. Na horní straně na přirození krátký zip, na ovládání otroka. Pak jsem se svlékl do latexového catsuitu a své věci odložil podle pokynu Paní.

Pak jsem rozložil celý vak a pomalu s pomocí silikonu a hadříku začal s čištěním a leštěním. Když jsem asi za půl hodiny byl hotov s prací, vstoupila do místnosti Paní, oblečená v černých latexových šatech, aby si prohlédla výsledek mé práce.

„ Pěkné, jsem spokojena. Trest jsem už promyslela.“

„Ukliď věci a klekni si před postel, natažené ruce před sebe.“

Uklidil jsem sprej a hadřík do poličky na své místo a vykonal příkaz Paní. Kleknul jsem si před postel, na které byl vak, natáhl ruce a čekal, co se bude dít. Přistoupila ke mně zezadu, rozepnula mi obojek a nasadila na hlavu latexovou kuklu s otvorem jen pro ústa a nos. Nic jsem neviděl a dál čekal. Paní vrátila obojek na místo a tím zajistila kuklu na svém místě. Pak jsem cítil, jak se rozepíná zip na zadku a jak její prst s chladivým lubrikantem projel můj anální otvor. To opakovala několikrát, pak přišel na řadu anální kolík, který ve mně zmizel. Zapnula opět zip a tak ho ve vnitř zajistila proti vystrčení ven. Pak mě pohladila po koulích a sundala CB z mého ocasu. Jaká úleva, pomyslel jsem si.

„Vstaň,“ řekla.

Vstal jsem. Paní mi do úst vložila nafukovací dutý roubík s hadičkou, která umožňovala dýchání.

„Teď si lehneš na postel do vaku. Navedu tvé ruce do bočních komor.“

Lehnul jsem si do otevřeného vaku, Paní mi nasměrovala ruce do komor a já je zasunul až na dno. Bylo to důmyslně vymyšlené. Po zapnutí byly ruce odděleny od těla a izolace způsobovala pocit bondáže a celkového znehybnění a nemohoucnosti cokoliv dělat. Pak přes tělo přiklopila vrch vaku a plynulým pohybem zipu mě uvěznila ve vaku. Pouze hlavu protáhla límcem a zabezpečila ještě upínacím řemínkem. Byla ze mě dokonalá mumie. Pak jsem jen slyšel, jak malý kompresor vhání vzduch mezi komory vaku a ten se začal pomalu nafukovat. Vnitřní latex obepínal mé tělo a vnější držel tvar kokonu. Když byl vak zcela nafouknut, Paní zastavila kompresor a odpojila ho. Já měl pocit, že se vznáším na vzduchovém polštáři a nemám kontakt se zemí. Vzduch mě dokonale uvěznil vevnitř a já se nemohl ano pohnout. Ještě jsem zaslechl a pak ucítil, jak Paní otevřela zip na místě mého přirození.

„Chtěl jsi si užít se švadlenkami bez mého svolení, dovolím ti, aby sis užil s mým svolením.“

Nejdříve si chvíli pohrála s mým ocasem dokud ho nepostavila a nato nasadila na ocas latexovou vagínu, kterou zajistila proti sklouznutí. Pak zapnula vibrace. Škubnul jsem sebou. To se jí patrně líbilo, protože jsem slyšel, jak se zasmála.

„To ještě není všechno, aby sis nemyslel.“

V tom okamžiku se ve mně rozvibroval i anální kolík. Netušil jsem, protože jsem ho neviděl, když ho do mě zastrčila, že se jedná o vibrační kolík. Tak jsem to nyní bezpečně poznal. Obě hračky vibrovaly a Paní z toho měla radost, kterou dávala najevo svým zvonivým smíchem.

„Tak si to konečně můžeš užít pod mým dohledem. A ne že budeš stříkat bez mého povolení.“

„Jinak tě budu muset opět potrestat. A to víš, že to dělám velmi nerada.“

„Takže až to na tebe půjde, poprosíš mě pěkně.“

Jak jí mám asi poprosit, když mám v puse roubík? Veškerá snaha bude jen několik huhlavých neartikulovaných výkřiků.

„Tak tě tu nechám chvilku o samotě, abys to vychutnal.“

Mohutné vibrace projížděly mým tělem zepředu i zezadu. Během několika minut vyburcovaly mé tělo pomalu k šílenství. Pomalu , ale jistě se blížila chvíle, kdy jsem mohl stříkat. Ale nemohl, zaměstnával jsem svou mysl jinými myšlenkami, ale vibrace mi nedávaly šanci potlačit myšlenku na to, co se pomalu hlásilo. Neviděl jsem, kde je Paní, ale zdálo se mi, že vnitřně cítím její přítomnost. Když pomalu nastal kritický bod, začal jsem křičet do roubíku, spíš huhlat, což mělo vyznít jako prosba o povolení, abych mohl se svolením své Paní stříkat. Nikdo se však neozval. Zkusil jsem to znovu a znovu…bod zlomu se blížil a já o to intenzivněji křičel a prosil. Až na počtvrté se Paní ozvala.

„A copak že to má znamenat tohle huhlání? Snad ne prosbu o povolení stříkat?“

Ano, ano, ano….křičel jsem do roubíku, ale vše vyznívalo jen jako zmatené huhlání blázna.

„Nějak špatně rozumím….,“ smála se Paní.

„Jak ti mohu dát svolení k něčemu, čemu nerozumím,“ smála se znovu.

Přišel bod zlomu, mohutný výstřik a výkřik do roubíku, který ztlumil intenzitu mého prožitku. Svíjel jsem se ve vaku a tělo se ještě několikrát zavlnilo ve slastném prožitku orgasmu. Několik posledních stahů koulí a ocasu vytlačilo zbytky sperma z močové trubice. Napětí těla se uvolnilo a já zhluboka dýchal do roubíku.

„No, vidím, že jsi stříkal bez mého povolení. A ani jsi nepoprosil o povolení stříkat.“

„Ne, ne, neeeeee…“, snažil jsem se odporovat rozhodnutí Paní, ale opět vyšlo jen několik neartikulovaných zvuků.

„No, tak tě zde ještě nějakou chvíli ponecháme i se zapnutými hračkami, abys věděl, jak se máš chovat.“

Uslyšel jsem jen klapot podpatků, jak se vzdaluje z místnosti. Zůstal jsem sám s vibračními hračkami, které neúprosně a neúnavně pokračovaly ve své činnosti. Po několika chvílích to už bylo nesnesitelné. Paní moc dobře věděla, co je správný a výchovný trest. Nebylo úniku, musel jsem snášet její rozhodnutí. Malým vysvobozením bylo to, že vystříkaný ocas pomalu ochabl a vibrace pak již nebyly tak intenzivní jak před výstřikem.

Nevnímal jsem už čas ani dobu, kterou jsem trávil v kokonu. Slyšel jsem jen klapot podpatků, jak se Paní vrátila. Pak se ozvalo cvaknutí a vibrace ustaly. V duchu jsem děkoval, že je můj trest u konce. O jak hluboce jsem se mýlil. To byl pouze začátek trestu, na co jsem později přišel sám. Paní pouze sundala vibrační vagínu z ocasu a sundala roubík. Sice vyndala, ale vyměnila ho za dutou kuličku. Do kuličky vložila hadičku a nade mě pověsila do držáku nádržku s vodou.

„Jistě máš už po tak dlouhé době pořádnou žízeň. Musíme udržovat pitný režim. Začneme vodou a skončíme….no uvidíme, kde skončíme.“ Zasmála se.

Pak mi do ocasu stříkla chladivou kapalinu a já cítil, jak mi nasazuje na ocas nějaký silnější prezervativ. Pak jsem zjistil, že se jednalo o speciální zařízení na odvod moči, tedy trubičku vsazenou do pevnějšího prezervativu, který bezpečně bez sklouznutí držel na ocasu a trubička sloužila na odvod moči do sběracího sáčku. Evidentně byla spokojena se svou prací. Spustila kohoutek od nádržky a do úst se mi začala valit proudem kapalina. Pak trochu přiškrtila a sledovala, jak se plním vodou.

„Neboj se, máš přívod i odvod.“ Opět se pobaveně zasmála.

„Nastavila jsem časovač na přívod vody, tvůj pitný režim bude udržován pravidelně.“

Lapal jsem po dechu, než jsem si přivykl, že mohu dýchat nosem a trochu jazykem ovlivnit přívod kapaliny. Co nešlo ale zcela ovlivnit, bylo množství kapaliny, které jsem musel spolykat. Když Paní viděla, že mám dost na chvíli vypnula sama přívod a přepnula na automatiku.

Pak jsem opět zaslechl jen klapot vzdalujících po podpatků.

Ležel jsem v kokonu, ani nevím jak dlouho. Přítok kapaliny se střídal se zastavováním. Už jsem ani nepočítal, kolikrát se za tu dobu sepnul ventil a pak zase vypnul. Jediné pozitivní bylo to, že se intervaly prodlužovaly. Po nějaké době jsem samozřejmě pocítil potřebu profiltrovanou kapalinu z těla vypudit. K tomu bylo určeno speciální zařízení nasazené na mém ocase. Využil jsem chvíle a pomalu se začal vyprazdňovat přes hadičku do sáčku. Božská úleva. Samozřejmě zařízení zřejmě přepočítalo celkový stav kapaliny v těle a v nádržce a zvýšilo intenzitu výdeje kapaliny do mého těla. Takže úleva nebyla až tak dokonalá, jak jsem si představoval. Musel jsem se soustředit na to, abych se neutopil při příjmu kapaliny.

Čas utíkal a já ho absolutně nevnímal. Připadalo mi to jako věčnost. Pak jsem zaslechl opět klapot podpatků po podlaze, jak se přibližuje. Paní zastavila chod zařízení, zkontrolovala naplněnost sáčku a pochvalně poplácala kokon.

„Velmi dobře jsi se činil. Takže změníme nastavení,“ řekla Paní a zastavila přístroj. Pak manipulovala s hadičkami a já slyšel, jak se přelévá kapalina. Opět jsem cítil pohyb hadiček a pak jsem uslyšel opět cvaknutí, jak zapnula zařízení na dávkování tekutiny. Do pusy mi začal téci další příval kapaliny. Tentokrát to nebyla jen obyčejná voda, byla to má moč, kterou jsem nastřádal do sáčku vedle kokonu.

Paní se hlasitě zasmála.

„To jsi určitě čekal, ne? Přece si nemyslíš, že bychom nechali tvůj piss jen tak být a nevyužili ho.“

„Určitě oceníš, když ho ještě jednou přes tebe přefiltrujeme.“

Mně nezbývalo jen mlčet a poslušně hltat to, co jsem sám vyprodukoval. Byl to můj trest. Pak se jen opakovala jen situace jako s vodou. Přístroj pečlivě hlídal hladinu kapalin a podle toho dávkoval. Byl jsem unaven.

Paní mě už tak dlouho netrápila jako s vodou. Vyzkoušela a za chvíli vypnula. Určitě tušila, co se odehrává v mé hlavě. Přemýšlel jsem neustále o tom, jak se zbavit té prokleté kapaliny. Což byl celkem nápor na psychiku. Věděla to a věděla i to, že jsem už dostatečně vytrestán.

Nejdříve zastavila zařízení a pak ho demontovala a nechala mě trochu vydechnout. V kokonu jsem samozřejmě zůstal. Roubík na svém místě zůstal také.

Čas ubíhal a já netušil, kolik je vlastně hodin. Najednou jsem ucítil, jak z kokonu uniká vzduch. Pak se s charakteristickým zvukem rozepnul zip kokonu a já byl volný.

„Vylez ven“.

Vystoupil jsem z kokonu pomalu, protože jsem nic neviděl a neměl ponětí co se děje okolo. Paní ke mně přistoupila zezadu a sundala mi roubík, obojek a kuklu. Naštěstí byla místnost osvětlena tlumeným světlem a já brzo přivyknul okolí. Pak Paní vytáhla análního vetřelce a rozepnula catsuit.

„Teď půjdeš do sprchy a pak se dostavíš do obývacího pokoje. V koupelně máš nachystáno oblečení. V pokoji probereme další detaily.“

Poslechl jsem mlčky příkazu a odkráčel do sprchy. Perfektní osvěžení po tak dlouhé době strávené v latexovém sevření. Po osušení jsem hledal oblečení. Bylo vedle sprchového koutu. Moje „civilní“ oblečení. Včetně mobilu a klíčů. Oblékl jsem se, upravil a šel jsem do obývacího pokoje v napětí, co mě ještě očekává.

Petra seděla v sedačce, popíjela víno a na stole byla ještě káva a druhá sklenice vína. Chystal jsem se pokleknout na určené místo, ale Petra mě pohybem ruky zastavila a ukázala na místo vedle sebe. Usedl jsem tedy vedle ní. Pak ukázala na víno a kávu a naznačila, že vše je určeno pro mě. Poděkoval jsem a uchopil sklenici vína. Lehce jsme si přiťukli a já po dvoudenním půstu opět pocítil v ústech chuť vína.

Petra odložila sklenici a podívala se na mě.

„Moc se mi to líbilo, celý víkend se mi moc líbil. Já jsem si ho užila a ty?“

Zeptala se a dlouze se zadívala do mých očí. Nevěděl jsem, jak se mám v tomto okamžiku chovat. Rozpačitě jsem uhýbal očima a zvažoval, jakým způsobem se vyjádřit. Je v tomto okamžiku Petra. Paní nebo už jen Petra, mám jí vykat nebo mohu už tykat…

Zahlédla mé rozpaky. Pousmála se a řekla.

„Teď mi samozřejmě můžeš už tykat. Jakmile jsi dostal svůj civilní oděv, stal se z tebe zase „normální“ muž.

Usmál jsem se.

„Děkuji, to jsem asi potřeboval slyšet.“

Petra se na mě podívala.

„Sedni si a probereme další. Jak jsem řekla, líbilo se mi to a chtěla bych tom pokračovat.“

„Tak co mi k tomu řekneš ty?“

Podíval jsem se na Petru. V jejích očích bylo vidět, že očekává kladnou odpověď.

„Ano, moc se mi to líbilo. Je to můj konečně splněný sen.“

„ A přece bychom nenechali dělat latexový catsuit zbytečně.“

Usmál jsem se na Petru a ona úsměv opětovala.

Pak jsme v klidu probrali další podrobnosti návštěv, společných aktivit, nastavení různých pozic a rolí. A jak jsem již zmínil, Petřiny představy byly propracované do detailů. Pak Petra přede mě položila několik popsaných papírů. V záhlaví bylo napsáno „Otrocká smlouva“.

„Pečlivě si to přečti, nechci tam nic měnit, abys věděl.“

„Ale jsem ochotná si o případných detailech pohovořit.“

Přečetl jsem ji a podepsal. Nebylo o čem diskutovat. Text byl naprosto srozumitelný. Nebyl to žádný ponižující kontrakt, podmínky byly nastaveny i podle mých představ. Petra rovněž podepsala a tím jsme stvrdili naše partnerství. Byla to otrocká smlouva, ve které jsme oba měli své závazky. Samozřejmě já se tím pádem stal jen „věcí“ a majetkem Paní Petry.

Začala další etapa mého latexového života…služba mi začínala hned druhý den…


  , 6 let, 2 měsíců

Krásně napsané, silně vzrušivé , hltám každé slovo. Jen jsem teď nešťastný, nikde nemůžu najít první díl - seznámení přes chat, setkání v restauraci atd. Někde jsem to četl, ale už nevím kde. Poraď pls


  petrigelit, 6 let, 3 měsíců

velni pekne


  latexx, 6 let, 4 měsíců

Děkuji všem za odezvu. Potřebuji znát vaše názory a ty kladné samozřejmě potěší. R


  LATEXGUN, 6 let, 5 měsíců

Velmi pekne napisane a poucne hehe


  guml, 6 let, 5 měsíců

No paradny pribeh...

Pekne sa mi pri tom snivalo o latexe...


  guma99, 6 let, 5 měsíců

velmi pekné obsialy a presvedčivý dej pobytu


  Pavel24, 6 let, 5 měsíců

Pekný príbeh jeden z najdlhších ktoré som čítal v tomto blogu ale to neber ako chybu ,máš talent na opisovanie príbehov len tak dalej


  jamikky, 6 let, 5 měsíců

Krasny pribehSeznam členů

co takhle drink ?

pozvání na kafíčko

pojď večer pařit !

dáme trochu sportu ?

jsi moc sladký/á

jsi krásný/á

ty jsi ale sexy !

musíš být inteligentní

podle mě se přitahujeme

do Tebe bych se zamilova(a)

co takhle sex ?

nemám zájem, sorry

pozvání na sbírku motýlů

dáme řeč ?