Uživatel lasonytex


Seznam členůTýmovost , Dominance Submisivita

2010-04-08 10:52:10 (6 let, 7 měsíců)

TEEMOVÁ X SOLITÉRNÍ PRÁCE

VÝHODY A NEVÝHODY

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEJDŘÍVE KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD ZADANÝM TÉMATEM :

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktem je , že se život člověka se neobejde bez týmové práce.A stejně tak je fakt, že život vyžaduje solitérní práci člověka nezávislou a neslučující se s participiací více účastníků.

Je to jako bych měl popsat výhody a nevýhody mezi dopravou pěší a dopravou automobilem – s tím, že v extrémním pojetí lze použít argumenty, že na toaletu si člověk nedojede autem

stejně jako do Itálie nepůjdete pěšky (Pokud nejste Karel Hynek Mácha a nemáte sebou Antonína Strobacha).

Lze tedy napsat výhody a nevýhody, ale zhodnocení a závěr zkrátka nemůže být objektivní.Přemýšlím jestli lze vůbec napsat závěr co je lepší byť ze subjektivního hlediska…

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výhody a nevýhody teemové Práce + výhody a nevýhodi práce solitérní :

Výhody týmové práce jsou jednoznačné, protože s takovou činností se člověk setkává už při svém početí, kdy matka s otcem kooperují a za soustavného funění a pálení kalorií počnou vás, jako novou bytost na tomto světě.Při porodu je tu opět tým – ať už blouznivců s virgulí zaříkávajících Mantru, či lety praxí vyškolených lékařů - kteří vám pomáhají z matčina lůna na svět.

Je faktem, že tady by se člověk bez teemu rozhodně neobečel a i když se zdá zadání problému relativně jednoduché – (dy prolézt úzkým mokrým tunelem aniž by si člověk omotal pupeční š’nůru kolem krku) - zkrátka a dobře to člověk sám ve většině případů nezvládne.

Zde je tedy vidět že i když se nezainteresovanému pozorovateli může řešení problému zdát nanejvýš triviální – v podstatě jde o problém vyžadující usilovnou týmovou práci

Když už se člověk dostane zdárně na svět, začne zjišťovat, že některé dětské kratochvíle, jako „hra na doktora“ či v pozdějším věku přátelská taškařice zvaná „šikana“ ze bez týmu neobejde a má rozhodně své výhody.

Jednou z nesporných výhod je delegování povynností na členy týmu, dalším je menší morální i faktická zodpovědnost za výsledek týmu, jinou může být, že je často velice obtížné zjistit vámi vikonanou práci, a v neposlední řadě jde o fakt který řekla již Teta Kateřina ve známém Saturninovi : „Výce děr, více Syslů.Více hlav, více smyslu.“

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokud jde o nevýhody, začal bych citátem ze stejného filmu – Saturnin:“Více psů – zajícova smrt.“

Ano – i když nám dnešní doba klade na srdce že teemová práce je to nejlepší co člověk může dělat – není tomu vždy tak.

Těžko si dokážu představit námořníka který na své měsíční plavbě přizve ke své pánské kratochvíli – opájení se svou dokonalostí nad časopisy jako Hustler či PLayboy zva si k této činnosti další dva druhy námořníky, aby tak společnou usilovnou prací dosáhli k vyvrcholení onoho večera.

Teemová práce nemusí být překážkou jen ve věcech morálky a zasahování do vašeho „osobního prostoru“, ale může být také překážkou ryze sociálním.Ne vždy je člověk vybaven stejnou empatií, porozumněním, trpělivostí, či jinými vlastnostmi lidské psýchy jako ostatní soudruzi týmu.Různé povahy v teemu mohou zapříčinit potíže při řešení problému jenž by člověk o samotě vyřešil s nonšalancí a grácií hodnou moudrých panovníků.Jedním z dalších problémů v teemu může být tak zvané „ďáblovo sémě“ - tedy žena.Různorodost pohlaví může být tedy jak přínosem, tak naopak velkým problémem.Příkladem může být debata o potratech či o volebním právu žen.

Další z nevýhod teemové práce je problém DOMINANCE X SUBMISIVITA.

Již naši předci měli pořekadlo „dva kohouti na jednom smetišti“ s tím že na tomto místě díky elementu kohoutu vrozené dominance bude „velice horko“.

Dalším z problémům teemové spolupráce může být věková sociální národnostní, náboženská či jiná rozrůzněnost – která vede každého z účastníků jiným směrem a výslednice teemové práce zůstane na nule místo aby vedla jasným určitým směrem.

Poslední z nevýhod spolupráve více než jednoho člověka je fakt, že chce li zdárně úkol vyřešit, musí část své energie věnovat členům týmu – aby v rámi udržení dobrých pracovních vstahů, či posílení vlastní pozice v týmu mohl i nadále participovat na řešení problému a na odměně za vyřešení.Tato energie která je nezbytně vyžadovaná od každého z členů týmu ubírá na výkonosti – nedej bože když se ve skupině objeví dva lidé s kontradiktivními sociálními cíly…

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak už jsem řekl na začátku – je obtížné demonstrovat pomocí faktů co je lepší – jestli „udělej si sám“ či heslo z 60tých let zvlášť z oblastí San Fraciska „ pojďme to dělat všichni dohromady “ … Každé má pro a každé má proti.

Nicméně Už Aristoteles si uvědomil obecně platnou pravdu, že : „Člověk je tvor společenský“ a vzhledem k tomu, že spousta psychologů v čele se Sikmundem Freudem přišlo na to že neteemovost ať už v práci, či v soukromém životě vede pomalu ale jistě k deformaci logického myšlení……

Přikláním se k týmové práci, žití ve společnosti a solitérní „Vytváření hodnot a budování Míru“ nechat pro experty svého oboru, básníky či Masové vrahy.

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lasonytex 8.4.2010


  Sommers, 6 let, 7 měsíců

vém slova smyslu existuje vyjímečně.


  Sommers, 6 let, 7 měsíců

Uf sony,to je dlouhý,asi tak 4x delší,než moje zápisky,ale přečetla jsem to celý.Týmová práce?Každý na to přikyvuje,ale všichni si hrají na svém písečku.Asi z důvodu nepřejícnosti a závisti,aby ten druhý nebyl úspěšnější,nebo neměl větší výplatu.Tým v pra


  gwenik, 6 let, 7 měsíců

Teamová práce - vzájemně nespolupracující lidé se přetvařují, že k sobě patří

Spolupráce - lidé se dohodnou, že budou spolupracovat


  gwenik, 6 let, 7 měsíců

Nemám rád sousloví "teamová práce". Přijde mi formální a pokrytecké. Proti tomuto termínu stavím slovo "spolupráce". Je to asi hnidopišení, protože oba termíny se dají zaměnit, ale chci odlišit skutečnou spolupráci od pokrytectví, které se schovává za veSeznam členů

co takhle drink ?

pozvání na kafíčko

pojď večer pařit !

dáme trochu sportu ?

jsi moc sladký/á

jsi krásný/á

ty jsi ale sexy !

musíš být inteligentní

podle mě se přitahujeme

do Tebe bych se zamilova(a)

co takhle sex ?

nemám zájem, sorry

pozvání na sbírku motýlů

dáme řeč ?