Uživatel klon


Seznam členůPoslední zvonění

2009-07-02 18:35:19 (7 let, 5 měsíců)

Letos jsem ukončil studium na střední škole a jak každý ví, ke každému konci střední školy patří tři poměrně zasadní události. Mám na mysli poslední zvonění, svatý týden a maturitu. Rád bych vám přiblížil naše poněkud originální pojetí této studentské kratochvíle. Předem se omlouvám, ale nejsou k dispozici žádné fotky.

Ve třídě jsme měli několik dívek, které se zajímají o protichemické oděvy, respirátory, plynové masky a další věci. Tyto dívky projevili žádost, aby se poslední zvonění neslo v tomto duchu. Většina chlapců a několik dívek jejich nadšení nesdílelo, ale tato skupina neměla na rozhodování o těchto věcech vliv, takže věc byla rozhodnuta. Nápad zapojit do této akce třídního profesora byl nakonec zamítnut. Nastal tak problém, kde sehnat dostatek pomůcek pro provedení zamýšlené akce. Rozhořel se také spor, zda použít pouze lehké oděvy typu Dupont Tyvek nebo klasické protichemické oděvy typu SOO CO nebo OPCH 70; spor se týkal také prostředků na ochranu dýchacích cest.

Nakonec jsme se dohodli, že budou použity klasické ochranné oděvy typu OPCH 51/55, OPCH 70, OPCH 90 a SOO CO. z masek byly použity CM 2, OM 10M, CM 4 a CM 5. Rozdělení proběhlo tímto způsobem: polovina dívek, většinou ty menšího vzrůstu byly vybaveny oděvy OPCH 51/55 a maskami CM 2, která byla napojena na hadici a filtr byl umístěn v brašně. Druhá polovina byla vybavena oděvy SOO CO a maskami CM 4, některé měli dokonce dýchací přístroje, jedna dívka měla přetlakový oděv OPCH 90 a maskou OM 10. Kluci dostali OPCH 70s OM 10M, já jsem použil svůj SOO CO a masku CM 5.

Potřebný materiál jsme měli k dispozici asi týden před akcí. Vzhledem k tomu, že většina spolužáků neměla plynovou masku a atombordel nikdy na sobě, rozhodli jsem se uspořádat malý nácvik, aby si zvykli. Zkouška byla provedena u kamaráda na chatě, která se nachází na samotě v horách a měli jsme tak jistotu, že na nikoho nenarazíme. Celá akce byla maskována jako menší pařba před svatým týdnem. Samotné oblékání bylo celkem složité, zejména u typů SOO CO a OPCH 70. Nejjednodušší to měli holky s OPCH 51. Ty si oblékly kombinézu a pak čekaly na povel, aby si nandaly masky a vyrazily do terénu. Ostatní to měli obtížnější, protože si museli nandat masky ještě před dopnutím kombinéz. Konečně se nám podařilo ustrojit se a byl vydán povel k nasazení masek, upevnění filtrů a dýchacích přístrojů. Takto ustrojeni jsme vyrazili na hodinový pochod, protože tak dlouho zhruba dívkám vydržela jedna kyslíková nádoba. Nechtěl jsem, aby hned na první zkoušku tahaly dvě těžké kyslíkové nádoby, což by je jistě otrávilo. Jedna se však našla. Naše třídní kráska Evička si vzala obě nádoby jako zátěž v rámci udržení fyzické kondice. Cesta uběhla celkem bez problémů a po návratu na chatu bylo přichystáno ještě jedno překvapení: kilometrový běh v ochranném oděvu a v masce se cvičným filtrem. Po tomto cvičení jsme udělali ještě dvě cvičení a pak ještě generálku ve škole.

Konečně nastal den naší akce.Dali jsme si sraz ve něco málo po půl sedmé, aby jsme měli dost času na přípravu. Zde se však vyskytl problém. Se třídním jsme byly domluveni, že nám přijde odemknout, protože vrátný je ve škole až od sedmi hodin a škola se otvírá už v půl osmé, Za půl hodiny by jsme se nikdy nepřipravili. Tříďas spal na chatě, která je od školy asi hodinu cesty autem a předešlý večer trochu popíjel s přáteli, takže se nemohl ve stanovený čas dostavit. Zachránila nás profesorka češtiny, která šla náhodou dřív do práce, aby nás o třídnické hodině mohla seznámit s výsledky našich maturitních písemných prací. Třídu nám zase otevřela hodná paní uklízečka. Jako by těch problémů nebylo dost. Po příchodu do třídy jsme zjistili, že nás není plný počet. Někteří spolužáci, zejména však spolužačky se rozhodli tuto akci bojkotovat. jediným omluveným byl náš "major", který byl na zdravotních testech na vojenské akademii. Ve výsledku nás bylo pouze 17 místo 21 lidí. Děvčata se na akci přímo těšila. Za celou dobu nácviku jsem je neviděl tak šťastné. Byla radost se na ně dívat, jak se soukaly do svých kombinéz. Samozřejmě nejrychleji byly připraveny k akci holky s OPCH 51/55. Ani nečekaly na povel k nandání masek a nasazovaly si je hned při oblékání. Nám ostatním to trvalo trochu déle. Největší problém byl s usazením dýchacích soustav a OPCH 90, neboť se nám rozbil kompresor a musely jsme za školníkem, aby Katku nafoukl. Konečně jsme byli připraveni vyrazit uvítat naše mladšín spolužáky.

Přesně v péůl osmé jsme byly před školou. Většina žáků byly velice překvapena a někteří se kokonce báli. Největší šok to byl pro malé děti ze školky, které se chystaly na výlet. Dokonale jsme zaskočili i další maturitní třídu, kterou nemáme v lásce. Všechny jsme označily za kontaminované a podrobyli jsme je speiální "očistě", která spočívala v důkladním potřísnění vodou a levnými voňavkami, které lidskému nosu příliš nelahodí.

Se zvoněním jsme se opět přesunuli do naší třídy, ale nikdo si nic nesundal, protože by nám oblékání trvalo hrozně dlouho. Nakones jsme si akorát sundali filtry a dýchací přístroje. Náš třídní z toho byl trochu zmatený. Nevěděl kdo je kdo. Největší šok z toho měl ředitel, který nám přišel udělit "cenné" rady před maturitou. Všem nám strašně nadával a donutil n ás, abychom si sundali alespoň masky, což se nám moc nechtělo, ale řediteli se nesmí odporovat, zvášť, když některým přisedal u maturity, kde nám to mohl pěkně spočítat. Tříďas vzal oficality šmahem, aby jsme se mohli řádně připravit na pochůzky po třídách, které začali po desáté hodině.

Prvním naším úlovkem byl všemi nenáviděny arabský učitel francouzštiny a anglické konverzace, na kterého jsme si počkali v záloze, až půjde na záchod. Tam jsme ho řádně svázali a odvlekli do jeho učebny, kde jsme mu dali co proto. Nyní zřejmě litoval svého postoje k našim spolužačkám, které mu to vrátili i s úroky. Na tuhle "dekontaminaci" asi jen tak nezapomene. Někteří se sice obávali, že by je mohl poznat, ale nic se nestalo. Je pravdou, že nikdo nikomu neříkal jménem, ale měli jsme svoje čísla. Další zastávkou byla naše fyzikářka, tu jsme fyzický nelikvidovali, zato jsme ji pod dveřmi do učebny nafoukali neskutečně zapáchající voňavku a trochu živočišných výkalů. Celé dveře jsme pak utěsnili a čekali, až se začnou dobívat ven.Poté jsme všechny vyvedli ven, podrobili je kontrole a provedli dekontaminaci, tentokrát vodou. Tímto způsobem jsme se vypořádali ještě s několika profesory, které jsme neměli v lásce. jejich žákům jsme za odměnu rozdali bonbony a další sladkosti.

Ve víru zábavy se ale stala menší chemická havárie ve školní chemické laboratoři a žáci semináře se nemohli dostat zamčenými dveřmi ven. Profesorce se rozlila kyselina dusičná a jeden ze studentů byl natolik šikovný, že způsobil únik čpavku a chlóru. Využili jsme našeho vybavení a pomohli s likvidací této menší pohromy. Několika spolužákům přišli naše záložní dýchací přístroje k duhu, protože se výpary trochu přiotrávili. Celá akce se obešla bez zásahu IZS a dostali jsme od ředitele povolení.

Jediný, kdo chtěl dělat problémy, byl zmíněný arabský učitel, který si šel stěžovat řediteli, ale jedna nátlaková akce pomohla. Zalekl se toho, že by děvčata mohla mluvit o jeho praktikách při výuce, kdy byli nuceny nosit šátky a závoje a za krátké sukně jim dával neomluvené hodiny.

Tak a to je konec povídání.Seznam členů

co takhle drink ?

pozvání na kafíčko

pojď večer pařit !

dáme trochu sportu ?

jsi moc sladký/á

jsi krásný/á

ty jsi ale sexy !

musíš být inteligentní

podle mě se přitahujeme

do Tebe bych se zamilova(a)

co takhle sex ?

nemám zájem, sorry

pozvání na sbírku motýlů

dáme řeč ?