Uživatel Lettuce


Seznam členůLegenda o Thorwynovi a Lettuce Bdsm román-tika :o)

2012-06-04 15:22:35 (4 let, 5 měsíců)

Legenda o Thorwynovi a Lettuce

„Lettuce..!“ zarezonovalo kamenným sálem směrem do chodby…

Nic.

„Lettuce“ ….mužský hlas se opřel do jména plnou silou a rozřízl vzduch jako čepel nože…

Kdesi z hloubi chodby ozvěna začala od zdí odrážet jemné, spěšné cupitání ženských střevíčků...

„LETT…“ zahřmělo ..

„K Vaší vůli, jsem zde, můj Pane…“ dívka klopí zrak, trochu se chvěje…

Její hlas zní nejistě …

„Kdes byla, kde je Tvé místo?“

„Mám být v  komůrce vedle Vaší ložnice, drahý Pane“

„ Nedávám Ti snad dost, že nejsi na dosah? Máš svoji ložnici, bezpečí, mou ochranu, zahrnuji Tě dary a láskou srdce a Ty nevděčnice, nejsi tam kde máš být! Kdes byla, když Tě Tvůj pán potřebuje?“

„Byla jsem Pane…“cítíc se proviněna hledá slova…Jak Pánovi vysvětlit, že si odběhla na toaletu na konci chodby bez dovolení???

Hradní pán se libě kochá opravdovými

rozpaky děvčete…

V jejích, skoro osmnácti letech je tak krásná ..vlnité rusé vlasy často neposlouchají sponu, jíž si je spíná, a některé prameny jí často spadají podél šíje na oblá ramena…Nějspíš si je spíná ve spěchu, když ji volám…myslí pousmívajíc se hradní pán….

Srdce jeho ji zbožňuje v její oddanosti - je jako malé, něžné štěně…

Zadívá se na ni znovu…je tak nádherná ve své uzardělosti…

Dívka plaše klopí zrak a tiše se posadila na malou stoličku na přikázaném místě, s dlaněni v klíně.

Vyšívaný hedvábný živůtek šatů pevně objímá její žebra a svírá nádherná plná prsa, tak šťavnatá svou mladostí.

Dnes s rozbřeskem se tyto skvosty houpaly nad ním jako dva nádherné zvony…blízko jeho rtů…

Když vzrušení zahnalo její rozespalost, bylo tak úžasné ji pozorovat, jak se oddává laskání jeho penisu, jenž ji rozmazloval svou silou muže, tak hluboko ponořený v jejím těle….

Dal by jí všechno…a žádá jen oddanost- miluje na ní její veliké oči, jenž se k němu tak často upínají, v hloubce skrývají moudrost neúměrnou k věku….

Koupil ji v jejích šestnácti letech, od jejích rodičů v horách. Pro její křehkost mládí jí dal nové jméno…. Lettuce…

Její rodiče , horalé, měli nespočet potomstva a vyhlídka, že zajistí alespoň trochu důstojný život své dceři, je zbavila posledních rozpaků.

Dívka začala sloužit v kuchyni a znalost vedení domácnosti ji vše velmi usnadňovala.

Její schopost rychle se učit neunikla pozornosti hradního pána a tak ji zaměstnal službou u jídelního stolu.

Sama se odposlechem naučila spoustu slov a pár jednoduchých vět od jeho francouzských přátel, jenž tu bývali často hosty…

Všichni jí ten postup přáli, byla miláčkem hradu, pro svou něžnost a vlídnost…

Tenkrát, asi po roce její služby, když si ji zavolal a sdělil jí, že ve volném čase, po splněné práci ji zajistil učitele psaní a čtení a francouzského jazyka, rozplakala se dojetím.

Vrhla se k němu a líbala mu vděčností ruce…

V té chvíli se v něm něco pohnulo…a od té doby každý pohled který k ní směřoval, když se nedívala, byl jaksi vlahý….

A pak , zanedlouho ji povýšil na svou komornou….

Celý zimní čas, po večerech pobývala v jeho komnatě četla mu z knih, již docela obstojně plynně , jen málokdy se spletla…

Dělala to tak ráda, hradní pán k ní byl vlídný a cosi ji k němu přitahovalo jako magnet. Sama tenkrát nevěděla co…

Hradní pán, Thorwyn, byl o hlavu a půl vyšší, než bývali průměrní horalé, tvář měl zarostlou krátkým plnovousem, uprostřed něhož dominovaly plné zdravé rty, prozrazující vášeň milence…

Jeho tmavé oči střežilo vznešené obočí, jenž prozrazovalo krev z linie králů.

Přemýšlivé čelo jemně brádila první vráska, tenoulinká jak vlas…

Nejraději nosil kožené kalhoty a bílou košili z dobrého hedvábí s kraťoučkým šněrováním….Neposluchy šňůrky se často povolily a odhalily jeho kousíček jeho mužně zarostlé hrudi…

Jednou si všiml, jak se Lettuce letmo zastavila na pár vteřin pohledem právě tam a tváře ji zrůžověly rozpaky.

Od té doby ho těšilo ji tak vídat a často si košili nechával rozšněrovanou záměrně….

Jinak ale, vědomý si její nevinnosti, pečlivě a moudře si hlídal, aby ho nikdy nezahlédla nahého…

Trávila posluhováním v jeho komnatě čím dál víc času a postupně se její povinnosti přelévaly z komorné na společnici….

Měl tolik moc rád její blízkost.

Po roce pobytu na hradě dobrou kvalitní stravou se její vyhublá postava překrásně a jemně zaoblila a získala příjemně zvlněné panenské tvary…

Rád se na ni díval.. a sám ji začal učit, nadšený její dychtivstí mládí.

Jednou, asi po roce a půl od jejího příchodu na hrad, někdy uprostřed léta , vyjel pán, s čtyřspřežím, do přístavního města vyjednat obchodní transakci a dívku vzal sebou.

Vyjeli ze své domoviny, úpatí hor, sjíždějíc hradbou lesů do nížiny a pak den cesty do přístavního města, centra země.

Obchody byly úspěšně vyjednány a tak zbylo na nakupování, hradní pán v dobrém rozmaru dívce koupil dvojí krásné střevíce, několikatery vyšívané hedvábné šaty a temně rudou saténovou pláštěnku splývající z jejích ramen až na zem. Dary byly tak krásné, až se jí zastavova dech a ani se neodvažovala protestovat, kam že je bude nosit a že se k jejímu postavení nehodí….

Po všem čase, od jejího přechodu na post komorné se ti dva sblížili, ona ho respektovala a zbožňovala a dala by za něj život.

Na světě pro ni byl jen On.

Ona jemu rozzářila svou nevinnou krásou a nedotknutostí osamělé hradní večery.

V půli odpoledne naložili v přístavišti dva sloužící tovar a kočí otočil, na rozkaz hradního pána, spřežení na zpáteční cestu….

Ujížděli krajinou, nevšimnouce si, že k hradbě lesů s náskokem uhání temný jezdec.

V poklidu projížděli domovskými lesy , když najednou kočár

prudce zabrzdil…

Pán okamžitě vytušil situaci, Lettuce naznačil gestem, ať se schoulí a je potichu, chopil se svého meče a bočními dvířky tiše vyklouzl na druhé straně kočáru, zezadu ho obešel a hned nejblíže stojícího lapku smrtelně tnul.

Dva lokajové byli bohum žel mrtví a kočí bránil kočár ze všech sil, sám proti dvěma dotírajícím raubířům…

Hradní pán se s nimi pustil do boje a když po chvíli vytahoval meč z hrudníku druhého lapky, zaslechl vzdalující se dívčí křik…

„Lettuce…“ …ostře ho bodlo v srdci…

Prudce se otočil a vyšvihl se na loupežnického vraníka , co stál nejblíž…

Letěl jako střela lesem, za únoscem…

Vraník byl rychlý kůň a únosce začal ztrácet výhodu svého náskoku, dobře cítíc svého rozpáleného pronásledovatele v zádech…

Lapka cítil, že si dnes vzali velké sousto a že by to byla jeho jistá smrt, nechat se dostihnout…

Vyjeli na mýtinu a náskok se zkracoval…

Odhodil dívku, jenž mu už nyní byla už jen zátěží, v boji o holý život, uprostřed paseky…

Hradní pán, konsternovaný pozoroval, jak dívčino tělo letí vzduchem……

Lapka prchal v bezpečí lesů…

Dívčino tělo obloukem dopadlo do trávy…

Ozval se její výkřik a pak se rozhostilo zlověstné ticho….

Minuta byla věčností a veřina nekonečností….

Jeho kůň prudce zabrzdí a hradní pán je jedním skokem u dívky…na jeho rtech je neslyšná motlitba…

Bere ji do náručí…Díky Božstvům…dýchá…roztrhaným rukávem šatů prosakuje krev…Dívčino tělo je naprosto bezvládné…

Strachem o ni pološílený pán, si ji nakládá na koně a uhání k hradu… Hrad je naštěstí nedaleko…

Hradba lesů je rychle za nimi a i podhradí, už kopyta hromově tepají nádvoří…

Osazenstvo hradu se rychle uhýbá z cesty hradnímu pánovi …..

Spěšné kroky rozezněly chodbu směrem k jeho ložnici…krvácející dívku nesouc v náručí….

„Felčara…! Rychle

Jeho hromový hlas ještě snad za chvíli rezonuje chodbami….

To už současně přibíhá lékař a kladou dívku do pánova lože…

Pán nožem rozřízne šaty a lékař zkušeným okem zjišťuje stav dívky.

Rameno dívky je vymknuté a s velkou, hlubokou odřeninou… najednou dívka zamrkala a otevřela oči:

“Pane můj…“ snažíc se zvednout na loktech…

Vykřikla bolestí a zhroutila se zpět na polštář, ztratíc opět vědomí…

Lékař jen naznačil pánovi, že jen tak dobře a po krátké domluvě pán dívku podržel a lékař usadil trhnutím kloub na správné místo.

Odřeninu ošetřil bylinnou mastí a obvázal.

Tiše se vzdálil a naznačil, že od teď, už je vše jen rukách Bohů…

Opustil pánovy komnaty a tiše zavřel dveře.

Pán jen krátce poručil služebné ať donesou teplou vodu a čistou ženskou košili.

Během chvíle bylo vše doneseno na místo a pán nařídill všem opustit místnost.

Počal sám umývat dívčino tělo a oblékat košili.

Druhý den se probrala k vědomí, jeho obličej bylo to první co jí vystoupilo z mlhy…

„Vítej zpět, Lettuce…“ oči mu září jako hvězdy…

Plaše se usmála a snažila se vstát a odejít do své komory, poznajíc, že dlí v jeho loži….

„ Lež a šetři se, teď se budu starat sám…“ její únava nedovolila protestovat..

Jak se zdálo, vše se obracelo k dobrému, když po pár dnech rána počala ošklivě hnisat a dívka blouznila v horečkách.

Hradní pán celé noci seděl jejího lože, pečoval o rány…

Dal poslat do hor pro místního zaklínače a šamana.

Dívka upadla opět do hlubokého bezvědomí…

Hradní pán propadl malomyslnosti…vidouc, jak její květ nenávatně vadne před jeho očima.

Proč jsem tak bezmocný??? Ptal se sám sebe…

Dívka pobledlá v tváři, vypadala , jakoby už nebyla z tohoto světa…..

Její bezvládnost dala projevit jeho hlubokým citům k ní, prudce ji objal a pevně přitiskl na své srdce:

„Zůstaň tu se mnou Lettuce…, prosím !“

Líbal její horečkou rozpukané rty…

Její tělo dříve naplněné živoucností mládí, nyní odnášela smrt na svých tichých křídlech….

Několik hodin plakal u jejího lože, ke své tváři přitisknutou její bezvládnou, rozpálenou malou dlaň…

Ulevoval jejím rtům vlhkým klůckem a celé tělo neustále balil do chladivých obkladů…

Po několika hodinách dorazil lesní muž z hor.

Zběžně zhlédl stav poraněné…a nařídil všem odejít.

Hradní pán pokynul k odchodu…

„Všichni , vzácný pane…“ trval na svém horal.

Hradní pán potichu s obavami za sebou zavřel dveře svých komnat…

Myslí mu běželo tolik šílených myšlenek…rozběhl se chodbou a ze stájí dole vyvedl vraníka, kuši zasunul do oka sedla a tryskem vyrazil ke skalám.

Strávil čas na lovu a v osamění…

Třetí den, brzo zrána, se kopyta vraníka opřela do dlažby nádvoří a hradní pán vyběhl s nadějí schodištěm vzhůru ke svým komnatám…

Rozrazil dveře a průvan roztančil chuchvalce dýmu z bylin.

Šaman kývnutím hlavy naznačil, že už ho tu není třeba.

Odešel.

Radní pán s obavami se blíží k loži…

V polštářích dlí dívka, zesláblá a bledá ale při vědomí, v přítomnosti svého Pána slabě se snažící o úsměv…

Její paže, nyní bez obvázání, nese pár slaboučkých hojících se škrábanců, bez znaků hlubokých mokvání a zánětu před třemi dny…

„Lettuce…“ vydechl úžasem a štěstím..

„Můj Pane…“ opětuje mu šťastná dívka vidouc opět jeho vlídnou, mužnou, tvář..

Dívá se hluboce do jejích očí a pomalu a naprosto pevně dívce oznámí:

„Lettuce, staneš se mou ženou!“ a rozhodně dodá: „ za tři dny…! “

Dívka chce něco namítnout, ale tak rázně ji umlčel pohledem, že se bála něco namítnout…

Třetí den, před obřadem hned zrána, přišel Thorwyn za Lettuce do její ložnice.

Vstoupil zamyšlený a bez zaklepání.

Dívka spěšně vstala a poklonila se hradnímu pánovi.

Jakoby si toho ani nevšiml…

„Přijď okamžitě za mnou do mých komnat!“

Rázně zavřel dveře.

Dívka zjihla…

Vždy, když s ní mluvil byl skoupý na slovo a jeho tvář zvlídněla, jen ve chvílích, kdy pohodlně usazen naslouchal její četbě.

Jeho nadřazenost se jí líbila, není jako jiní muži, co před ženami tají jako led na slunci…tenhle muž ví co chce a jak co konat.

Dooblékla si spěšně šaty k obřadu a vyběhla k Pánovým komnatám…

Tiše zaklepala.

Přišel jí otevřít a bradou naznačil že si má sednout uvnitř na připravenou stoličku.

Poslušně a tiše vešla.

Cítila, že dnes, je sice jejich svatební den, ale teď …teď se děje něco mnohem vážnějšího.

Sedíc na určeném místě si nervozně urovnala cíp šatú.

On stál u okna a dlouze přemýšlel…

Pak několika rychlými kroky přešel před ní a rukou v kožené rukavici ji chytil za bradu a pozvedl ji. Zavřela oči.

„ Lettuce, dívej se na mě!“

Poslušně otevřela oči a dívala se na něj, jak stál nad ní.

Chvíli se díval do jejích očí a pak pronesl :

„Lettuce, jak víš, vzal jsem Tě k sobě , do mého sídla, abys mi sloužila. Tak to bylo a bude navždy, i přesto že mé srdce se Ti otevřelo v mnohem hlubší lásce, než kterou jsem kdy cítil. Jsi mou holčičkou, kterou budu ochraňovat a milovat, mé náručí Ti bude bezpečným přístavem a odměnou. Budu Ti oporou.

Nikdy Ti neublížím, nijakým způsobem..“

Pokračoval…

„Slibuji Ti, že se o Tebe a Tvou rodinu v horách, postarám a nikdy Vám nebude nic chybět.

Na oplátku žádám, aby jsi se mi odevzdala cele a bez výhrad!

Abys mne poslouchala na slovo a byla mi k dispozici ve dne i v noci, jako žena i jako služebnice.

Podřídíš se mi ve všem kdykoliv a bezvýhradně. Naprosto!“

Odmlčel se.

„Když teď přede mnou poklekneš, a slíbíš mi absolutní poslušnost, bude mi patřit Tvé srdce, Tvá duše i Tvé tělo.“

„Rozhodni se, jak naložíš se svým životem!“

Dívajíc se do jeho vážných tmavých očí, cítila s naprosto omámená a měla pocit, že se tam ztratila úplně.

Zdálky slyšela sama sebe jak říká:

„Slibuji můj Pane, že Vás budu poslušna, budu Vás ctít a milovat, zcela se Vám oddám, tak jak tu nyní klečím před Vámi. Budu Vám sloužit a věrně při Vás stát, dokud mé srdce bude tlouci a co dech můj, z mých rtů bude vycházet..

Vlastním životem budu platit za Vás, když bude nutno…Můj Pane, plně se Vám odevzdávám, přijměte mne za svou služebnici…“

Dívá se mu do očí a při poslední větě poklekla a políbila mu oba nárty.

Zůstala schoulená u jeho nohou a cítila jak vlastně vyřkla všechny své touhy svého srdce tomuto muži….

Jemně ji pozvedl za paži k sobě nahoru…

„Přijímám Tě do svého života jako ženu a služebnici.“

„ Je čas…“

Chytil ji pevně do náručí nesl ji celou cestu, až před oltář, jenž se nacházel v hradním dubovém lesíku.

Celou tu cestu bořila nos do jeho mužného ochlupení na hrudi…vonělo a ona se v té vůni ztrácela celá…

Obřad proběhl a nastala hostina…

Připíjelo se a hodovalo a tančilo…

Poprvé tančila s Ním.

Poprvé s Ním a jako Jeho žena.

Jeho jemně uhrančivý pohled ji omamoval…Smála se na Něj a i On byl velmi šťastný..vždyť žena jeho života žije…a je tu jen pro něj…

Hodování trvalo až do hluboké noci a pak stále dál, po několik dní….

Ale hned první den, sotva se začalo stmívat, vstal od hostiny, laskavým gestem vybídl k pokračovní bujarého veselí a Lettuce ho tiše rozechvělá, následovala…

Stoupali schodištěm a dlouhou chodbou ke svým komnatám…

Mezitím služebné připravily ložnice a slavnostněji pánovu.

Byla vyzdobena květinami a i na posteli s nebesy visely girlandy květin…

Vydávaly příjemnou vůni.Všude bylo rozžehnuto spousta svící…na podlaze plno krásných kožešin a v krbu dubová polena praskala oslavnou píseň.

Pán pokynul služebným a ty odvedly Lettuce do jejích komnat a počaly s přípravami.

Umyly ji a vyčesaly vlasy vysoko nahoru a sepnutí ozdobily dvěma růžemi- poupětem a rozvitým květem…

Nalékly jí splývavou, jemnou noční košili, a krásný vínový saténový plášť , ten samý, co jí tenkrát koupil…

Všechny jí požehnaly a v tichosti a úctě odešly…

Pán ji hodlá činit svou ženou a tak dokončit obřad na fyzické úrovni….

Otřásl ji zimničný strach..nebo vzrušení???

Věděla , že ji Pán už čeká….¨

Nasucho polkla…

Narychlo si zvlhčila rty trochou sliného červeného vína a vykročila k Jeho komnatám….

Tiše, nesměle, zaklepala…

„Vstup Lettuce….“

Čekal ji hned za dveřmi a chytil ji do náručí a odnesl na kožešinové sofa vedle krbu..bylo tak široké, že si k ní mohl přisednout…

Podal jí knihu a vybídl k četbě…

Vyprávělo se o lásce Tristana k Isoldě…nádherný příběh….

Během četby jí jemně hladil vlasy a držel j za ruku….

Bylo jí to velmi příjemné…

Do rána střídavě četli, a hostili se vzájemně hravě dobrotami a smáli se spolu jeho vyprávěným zážitkům…

A pak hluboko k ránu usnula mu v náručí, ještě chvíli jí něžně hladil po vlasech a zaspal též…

Spali do samého poledne…

Po probuzení ji oznámil, že má pro ni překvapení…

A po nezbytných ranních úkonech ji vyvedl na nádvoří a tam už byli přichystáni dva koně.

Nasedli a vedl ji k nedalekému jezeru, uprostřed něhož byl malý ostrov s chatkou…

Strávili celé odpoledne laškováním, koupáním a to už i dívka sama mu začala projevovat něžnosti, tak lehce nezkušeně…a nesměle…

Skoro už k večeru dorazili mladí milenci zpět do hradu…pošťuchovali se a smáli se a oči jim zářily….

Přála si, ať to nikdy neskončí….

Vtrhli do jídelny a snědli na co přišli….

Krmili se navzájem a škádlili jeden druhého.

Pak vymáčení a unavení smíchem se svalili na Pánovo lože..

Něžně ji objal paží zezadu okolo pasu a šeptal jí do ouška slova lásky…

Občas ji měkce a láskyplně mezi slovy políbil horkými rty na krk….

Pokaždé, když to udělal, jakoby se zdálo že se víc k němu přitiskla…

Jakoby stoupala po schodišti vášně jemnými krůčky…

Cítil jak narůstá jeho mužská vášeň, ale věděl, že musí být opatrný a jemný…

Líbal ji do vlasů a za její malá ouška…

Hladil ji přes šaty po celém těle….cítil její vstřícnost…a odevzdávání se..

Postupně povolil šněrování šatů a jemně dobýval milimetr za milimetrem jejího smyslného těla…

Co chvíli bral její dlaň do své a přivykal ji na své tělo….Po chvíli stáhl halenu a ukázal se jí do půli těla nahý…po koupání už jí to tak nepřišlo, ale přesto se chvíli zdráhala v dotycích…

Nakonec se osmělila a laskala ho od pasu nahoru téměř bez zábran…líbali se jemně a nesmrně dlouze s dlaněmi a prsty zapletenými vzájemně…

Vyhoupl se nad ni…převzal aktivitu a popustil o trochu víc stavidla vášně…

Jeho poklopec byl už k prasknutí naditý….

Dívce hořely tváře ruměncem…

Cítila jeho pevné paže a hruď ….jejím tělem třásla zimnice vzrušení…

Jemně a jakoby mimochodem se k ní přitlačil pánví….Vyděšeně ucukla…

Usmál se na ni něžně a měkce ji začal líbat na rty ….

Začal jí pomalu svlékat …punčochy…šperky….

Když byla dokonale nahá, zakryl ji jemným měkkým plédem…

Laskal nahou a nevynechal ani místečko… to poprvé začala sténat slastí…jen klín si zakryla dlaní….

K ránu usnuli v pevném objetí….

Sotva se probudili sama ho začala líbat a hladit jeho kalhoty…

Reakce na sebe nedala dlouho čekat a za chvíli zas čněla k nebesům vydutina…

Tentokrát neucukla a začala ji sama zkoumat…

Po chvíli trochu zakňučel a s omluvným pohledem si povolil kalhoty….

Začala nesměle prozkoumávat uvolněný prostor…ale stále nenacházela odvahu seznámit se s penisem…

Uchopil její dlaň a rozepnul více poklopec….

Položili spolu její dlaň na jeho penis….chvilku jí tam dlaň pomohl podržet a pak ji nechal samotnou prozkoumávat tu neznámou krajinu…

Dával jí jasně najevo co se mu líbí a během krátké chvíle se zbavila Lettuce křečovitosti a sama mu pomohla stáhnout kalhoty dolů….

Ležel před ní zcela nahý….

Vzal do dlaní olej a celou dívku začal vydatně natírat…nevynechaje jediné místečko…už si ani nebránila klín a její skulinka přijala naolejovanou dlaň s dívčiným jemným zasténáním….

Celou dlaní naplocho hladil a klouzal po celém jejím těle….krk …prsa….sama najednou chytila jeho dlań a vyslala ji směrem ke svému klínu….

Druhou rukou se ho chytila kolem krku….a pevně se k němu přitiskla líbaje ho vášnivě na rty…

Celou dlaní projížděl její něžný kvítek a prostředním prstem trochu vždy přitlačil, aby se dostal nezi okvětní plátky…

Její lůno žhnulo jako pícka….

Dívka sténala nahlas rozkoší a ještě sama pánví vycházela dlani vstříc..

Jemně zkoumal vchod a lehce krotil dívku v pohybech…

Pomalinku skrz otvor v panenské bláně jemně masíroval to nádherné právě rozvíjející se poupě ženskosti…

Nejdříve úplně ustrnula, ale po chvíli se jí vášeň vrátila do žil….táhlým pohybem zajížděl dovnitř lasturky a po chvíli i hluboko dovnitř….

Nebylo třeba olej…její květinka ronila bohatou mízu, tak opatrně přidal ještě jeden prst a proklouzl opatrně dovnitř….. Teď už to bylo těsnější a tak si trochu povolil blanku roztažením prstů…. sevření se maličko uvolnilo…

Pomalinku vyklouzl ven a opět dívce masíroval celé tělo…. Lehl si nad ni a klouzal po jejím těle jako had…nahoru a dolů, nadlehčuje se….Instinktivně dala nožky k sobě…

Nevadí… Jeho penis pevně ztopořený ji hladil pocelém bříšku….ve škvíře mezi stehny….i ve škvírce zadečku….

Cítil jak se její nehty slastí boří do kůže na zádech a zuby do ramen….ale byl příliš vzrušený, aby cítil bolest….

Chytila ho za zadek a přitáhla k sobě….

„Vezmi si mě….“ Sotva zasténala, pod návalem vzrušení….

„Vezmi si mě…, …prosím…,prosím…,….. “

Přitiskl jsem své rty na její, pevně a s jemnou vášní….druhou rukou navedl penis na okraj kvítku a projížděl jsem jím mezi okvětníi plátky…

Lettuce sténala přerývavě a její dech byl tak těžký, že sotva zvedal hrudník s prsy….

„Lásko chci Tě, chci Tě, jsi má…“

Jemně a pomalilinku navlékám nádhernou růži své ženy na svůj penis….¨

Přestala napětím dýchat… a v obličeji vidím, že přemáhá bolest…

Jsem maximálně ohleduplný….

Láska moje….

„Dívej se na mě, Lettuce“

Doširoka otevřela oči blízko mých…ztratili jsme se jeden v druhém….

Zůstala tak, nehybně, hluboko nabodnutá na mě samém….a zároveň schoulená v mém náručí…

Znenadání se mi zdála tak křehká, že jsem měl pocit, že se rozbije na tisíc kousků, až začnu vytahovat penis zpět….

Trochu ji to bolelo když jsem vycházel ven…ale při dalším jemném ponoru zasténala slastně…

Jsem stále něžný a pomalinku ji přivykám penisu…..

Její křečovité sevření povolilo …

„ Chci nahoru…“ zaškemrala

Otočil jsem se na záda a vydal se všanc panenské královně….

Pomalinku a rozvážně si nasedla na můj penis a po chvíli jsem ucítil, že až nadoraz…..

Pomalu začala kroužit pánví….

Jedem půlkruh pomalu, druhý rychleji…WAW…pak se nadzvedávala a klesala ve spirále….

Je nádherné pozorovat jak se před mými zraky mění dítě v ženu…jak se propojuje se svou hlubokou, probouzející, ženskou smyslností….

Její nádherná prsa se houpou nad mým obličejem a já se utápím ve vzrušení….začalo mi hučet v uších a měl jsem pocit, že opuštím svou tělesnou schránku….

Spirála nahoru…..uuuuu….a pak se hladce sklouzla dolů….svírá ááááá mne jejím klínem a já ssssse točím ve spirále s ní…sténáme dvouhlasně a ssssstoupáme po spirále vzhůru…..uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuááááááááááááýýýýýýýáááááááááááéůůůůůů………. ………

Thorwyn usíná v náručí držíc nádhernou ženu….Jeho ženu…

Únava přepadá oba milece a probuzení je čeká až ráno…..

„Lettuce..!“ zarezonovalo kamenným sálem směrem do chodby…

Nic.

„Lettuce“ ….mužský hlas se opřel do jména plnou silou a rozřízl vzduch jako čepel nože…

Kdesi z hloubi chodby ozvěna začala od zdí odrážet jemné, spěšné cupitání ženských střevíčků...

„LETT…“ zahřmělo ..

„K Vaší vůli, jsem zde, můj Pane…“ dívka klopí zrak, trochu se chvěje…

Její hlas zní nejistě …

„Kdes byla, kde je Tvé místo?“

„Mám být v  komůrce vedle Vaší ložnice, drahý Pane“

„ Nedávám Ti snad dost, že nejsi na dosah? Máš svoji ložnici, bezpečí, mou ochranu, zahrnuji Tě dary a láskou srdce a Ty nevděčnice, nejsi tam kde máš být! Kdes byla, když Tě Tvůj pán potřebuje?“

„Byla jsem Pane…“cítíc se proviněna hledá slova…Jak Pánovi vysvětlit, že si odběhla na toaletu na konci chodby bez dovolení???

Hradní pán se libě kochá opravdovými

rozpaky děvčete…

„Jsi moje žena, lásko, budeš sdílet lože se mnou….“

Přišla blíž , něžně se usmála a Pán si ji za ruku stáhl k sobě…

„Poznáš se mnou ještě mnoho vášní a Tvé hranice se rozletí do všech stran…“

„Pro Tebe Pane můj, všechno….cokoliv…jen řekni…“ lehký ruměnec jí narůžověl tváře…

„Dnes ne, odpočiň si….“ opáčil „ cesta do neznámé země vášní tě čeká později….“

Pokračování někdy příště…..Seznam členů

co takhle drink ?

pozvání na kafíčko

pojď večer pařit !

dáme trochu sportu ?

jsi moc sladký/á

jsi krásný/á

ty jsi ale sexy !

musíš být inteligentní

podle mě se přitahujeme

do Tebe bych se zamilova(a)

co takhle sex ?

nemám zájem, sorry

pozvání na sbírku motýlů

dáme řeč ?