Album "Fetishchimera" (rubbertom)

Fetishchimera

Takova moje srdcovka.... To by se to nakupovalo v obchodnim centru .....

Fotky